Oddział przedszkolny

 

     W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz oddział przedszkolny dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w Szkole Podstawowej w Wandowie, a także oddział przedszkolny dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w Mielnicy Dużej.

   Oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich i 6-letnich prowadzony jest przez panią Ewę Budzińską.

Zgodnie z rozkładem dnia zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze odbywają się od 8.00 - 13.00:

 

8.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, wykonywanie zadań indywidualnych. Czynności porządkowo-gospodarcze.

8.30 - 8.45 - Ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.30 - Zajęcia dydaktyczne.

9.30 - 10.00 - Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie.

10.00 - 10.50 - Zabawy na powietrzu.

10.50 - 11.10 - Zabawy dowolne - czytanie książek, zajęcia plastyczne, techniczno-konstrukcyjne.

11.10 - 11.55 - Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia w grupie, zabawy ruchowe i muzyczne.

11.55 - 12.30 - Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, porządkowanie sali, planowanie zajęć na następny dzień.

12.30 - 13.00 - rozchodzenie się dzieci do domu. Rozmowy indywidualne z rodzicami. 
 Zabawy indywidualne.