Oddział przedszkolny

 

     W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich prowadzony przez panią Małgorzatę Dębską oraz oddział przedszkolny dla dzieci trzyletnich i czteroletnich prowadzony przez panią Katarzynę Ignaszak w Szkole Podstawowej w Wandowie, a także oddział przedszkolny dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w Mielnicy Dużej prowadzony przez panią Ewelinę Jąkalską.

 

Zgodnie z rozkładem dnia zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze odbywają się od 8.00 - 13.00:

 

8.00 - 8.50 - Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy integracyjne w grupie, zabawy ruchowe w kółeczku, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.50 - 9:10 - Śniadanie

9.10 - 11.00 - Zajęcia edukacyjne-realizowane w oparciu o program edukacji przedszkolnej (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, ruchowa), językowa, religia, zabawy edukacyjne, tematyczne.

11.00 - 12.00 - Spacer. Zabawy na powietrzu.

12.00 - 13.00 - Zabawy dowolne (zajęcia indywidualne w sali). Odbiór dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami. 
 

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie.